www.atelierliza.nl
home  
 
 
 
liedjes
Dieren
1
Clips
Verhalenliedjes

 
(C)at Random Rap 2012

 

(C)at Random Rap

Once there was a writing mouse, who lived in a snippets house.Two cats came from the woods.
They wanted to help the writing mouse and liked to write about their roots.

They stept into a house, no electricity. Two cats great generosity:

Icepaw and Firetail 2x

They met a rabbit who wrote a junglebook. They talked to lazy Lady Lovelylook. A furles cat who wrote a poembook, and an other cat with fur and an arrogant look. They met a hamster with pockets in her cheeks. Who wrote chewing stories,about all she worries and all she seeks.

They avoided the sneecky white ermine, who was writing a No No No No-rhyme: no buckets, no snickers,no chips,no fish,no hugs, no billboards,no breakfast, no bits no no no no no no no.

Icepaw said:‘Tell me something, but not everything.’Firetail was looking for one word. Animals called her a real characternerd.

In a corner she found some scraps. From that moment they begun singing (sc) raps: about you and me, and all you can see, when you look around and eat what you found.

About two householdcats, who were chasing rats to the edge of the table. They fought rats with a sable.

Toevalsrap

Er was eens een schrijfmuis, die in een huis woonde gemaakt van snippers. Twee katten kwamen uit het bos. Ze wilden de schrijfmuis helpen. Zij hielden ervan om over hun roots te pennen. Zij stapten een huis binnen waar geen elektriciteit was. Twee goedzakken van katten:Icepaw and Firetail. 2x

Ze maakten kennis met een konijn dat een junglebook schreef.Ze spraken met luie Lady Lovelylook. Een haarloze kat schreef een poemboek, en er was een andere poes met vacht en een arrogante look. Zij ontmoetten een hamster met zakboekjeswangen. Zij schreef verhalen waar je op kan kauwen, en over alles wat ze zoekt.

Ze vermeden de stiekeme witte hermelijn,die een nee, nee, nee-rijm schreef: geen buckets, geen snickers,geen chips, geen vis,geen knuffels, geen billboards, geen ontbijt, geen beetjes..nee nee nee nee nee nee nee.

IJspoot zei:
‘Vertel me iets, maar niet alles.’
Vuurstaart was op zoek naar één woord. Dieren noemden haar een echte letternerd. In een hoek vond ze wat troep.Vanaf dat moment begonnen ze (sc)raps te zingen:over jou en mij,en over alles dat je kan zien,als je rondkijkt,en opeet wat je vindt.
Over twee huishoudkatten die achter ratten aanjoegen tot aan het eind van de tafel. Zij bewerkten ratten met een sabel.zang + tekst + muziek= Rosalie + Liza

Rosalie vertelde in 2011 dat ze later graag boeken zou willen schrijven.
Om in onze schrijfstemmingen rond te zingen verzonnen we verhalen.
Ik vroeg over welke dieren?
Zij was helemaal in de sferen van twee katten: Icepaw and Firetail.
Nooit eerder van gehoord, klinkt geweldig.
Ik wilde het liedje anders dan normaal en met vaart.

Het werd een experiment waarin het zoeken
is te vinden. De song kan nog veel meer worden.


©2012
***)(***
pp
pp